КНИГИ

1.     Барадзінчык, В. А. Орды Напалеона раённы музейны комплекс / В. А. Барадзічнык // Музеі Беларусі : [даведачнае выданне]. - Мінск, 2008. С. 473–475.

2.     Вороцевичская усадьба // Регионы Беларуси : в 7 т. - Минск, 2009. Т. 1, кн. 1. С. 248–249.

3.     Гарбачова, В. Эпісталярная спадчына Напалеона Орды ў зборах польскай бібліятэкі ў Парыжы / В. Гарбачова // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе : зб. да 75–годдзя прафесара Адама Мальдзіса. - Мінск, 2007. C. 184–190.

4.     Денисевич, А. Н. Тенденции классицизма и романтизма в архитектурном пейзаже Наполеона Орды / Аркадий Николаевич Денисевич. – Брест : Брестская типография, 2008. – 114 с. : ил.

5.     Іванаўшчына літаратурная : ад сярэднявечча да сучаснасці / [укладальнік А. Крэйдзіч]. - Мінск : Мінкопрынт, 2018. - 102 с.

6.     Кавалюк, А. С. Вобраз Напалеона Орды ў творах розных відаў мастацтва / А. Кавалюк // Моўнакультурная прастора Брэсцка–Пінскага Палесся : зб. навук. арт. у 2 ч. / БрДУ імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: М. М. Аляхновіч [і інш]. - Брэст, 2011. Ч. 1. С. 121–126.

7.     Климчук, В. А. Наполеон Орда. Творец архитектурного пейзажа / Виталий Андреевич Климчук. – Брест : Альтернатива, 2007. – 40 с. : ил.

8.     Клімчук, В. А. Напалеон Орда / В. А. Клімчук // Памяць. Іванаўскі раён : гіст.–дакум. хроніка. - Мінск, 2000. С. 91–96.

9.     Мароз, В. В. Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны [Тэкст] : нарысы гісторыі, археалогіі і культуры / В. Мароз ; [рэдакцыйны савет: У. У. Андрыевіч (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2018. - 511 с., [40] л. іл.

10.  Мароз, У. В. За брамай забытых мелодый  : эсэ, вершы, мiнiяцюры / У. Мароз ; [мастак: А. А. Глекаў, У. В. Мароз]. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2004. - 254с.

11.  Материалы Международной конференции, посвященной 200-летию Наполеона Орды. "Наполеон Орда: жизнь, творчество, художественное наследие" (Минск, 15-16 февраля 2007г.) / Локотко,А.И. ред ; НАН Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора ; редкол.: А.И.Локотко (гл. ред.) и др. ; сост.: Е.Г.Алферова и др.. - Мн. : Право и экономика, 2007. - 231с.

12.  Козлов, В. Л. Малоизвестные документы из жизни Наполеона Орды / В. Л. Козлов // Архіварыус : зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. - Минск, 2007. Вып. 5. C. 53–59.

13.  Крэйдзiч, А. М.  Палескі Напалеон :  аповесць, апавяданні /  Прадм. А. Казлова. - Мн. :  Маст. лiт., 2001.- 223с.-( Дэбют)

14.  Напалеон Орда (1807–1883) // Літаратурная карта Берасцейшчыны / уклад. А. Крэйдзіч. - Брэст, 2008. С. 231–233.

15.  Напалеон Орда : з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / уступ. арт. В. К. Чаропкі ; уклад. В. К. Чаропка, Д. Э. Герасімовіч. – Мiнск : Беларусь, 2006. – 163 с. : iл.

16.  Наполеон Орда, 1807–1883 = Napoleon Orda, 1807–1883 : материалы Международной научной конференции, посвященной 200–летию рождения художника, Брест, 29 октября 2007 г. – Брест : [б. и.], 2007. – 60 с., [8] л. ил.

17.  Напалеон Орда і яго «Альбом гістарычных краявідаў Польшчы» = NapoleonOrdaijego «AlbumwidokowhistorycznychPolski» : выстава, прысв. 200–годдзю з дня нарадж. мастака : каталог / [тэкст буклета і каталог прац: Анна Грохала ; фотарэпрадукцыі: Петр Лігер]. – [Мiнск] : [Польскi iн–т у Мінску], 2007. – 20 с.: iл.

18.  Несцярчук, Л. М. Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны / Леанiд Мiхайлавiч Несцярчук. – Мiнск : Мастацкая літаратура, 2009. – 430 с. : iл.

19.  От Беловежской пущи до полесских болот : путеводитель по Брестской области / [авторы текста: Т. Хвагина, А. Варавва : редактор Н. Плыткевич ; фото: С. Плыткевич]. - Минск : Рифтур, 2013. - 255 с.

20.  Районный музейный комплекс Наполеона Орды // Путешествие по Беларуси : путеводитель / Е. Н. Мешечко. - Брест, 2012. С.111–113.

21.  Федорук, А. Т.  Старинные усадьбы Берестейщины / А. Т. Федорук. - Минск. :  БелЭН, 2006.- 576 с.

22.  Чаропка, В. Напалеон Орда : выдатны беларускі музыка і мастак / Вітаўт Чаропка. - Мінск : Харвест, 2013. - 62, [1] с.. - (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры)

 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

23.  Акаловіч, Л. Напалеон Орда / Л. Акаловіч // Голас Радзімы. – 2006. – 21 снежня. – С. 10.

24.  Аскера, В. Вандроўка па Янаўскім краі: мясціны і асобы / Вікторыя Аскера // Літаратура і мастацтва. – 2018. – № 34. – 31 жніўня. – С. 4-5.

25. Аскера, В. Рассунуць часавыя межы дапамагаюць фатаграфічныя малюнкі і акварэлі Напалеона Орды / Вікторыя Аскера // Літаратура і мастацтва. – 2017. – № 38. – 22 верасня. – С. 16.

26. Баравікова, Р. Да графічных малюнкаў Напалеона Орды : 205 год з дня нараджэння Напалеона Орды / Раiса Баравікова // ЛіМ. – 2012. – 10 лютага. – С. 1.

27. Баравуля, Н. Беларускі Напалеон / Н. Баравуля // Пачатковая школа. – 2002. – № 3. – С. 22–28.

28. Берасцень, С. Вяртанне беларускага Напалеона / С. Берасцень // Літаратура і мастацтва. – 2005. – 2 верасня. – С. 10.

29. Берасцень, С. Скарбы Напалеона / С. Берасцень // Літаратура і мастацтва. – 2007. – 2 лютага. – С.11.

30. Берасцень, С. Сцежкамі Напалеона: пра знатнага ва ўсім свеце беларускага Напалеона / С. Берасцень // ЛіМ. – 2011. – 2 верасня. – С. 18.

31. Бялко, Ю. Анёл-ахоўнік Беларусі: карцінная галерэя Н. Орды  / Ю. Бялко // ЛіМ. – 2010. – 17 верасня. – № 37. – С. 12.

32. Бунцэвіч, Н. Напалеон Орда : каляровая графіка на аркестравы манер / Н. Бунцэвіч // Культура. – 2007. – 2 лютага. – С. 8.

33. Варанько, К. 200 год з дня нараджэння Напалеона Орды / К. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 1. – С. 52–54.

34. Васючэнка, П. Калыска мастака : пуцявінамі Напалеона Орды / П. Васючэнка // Мастацтва. – 2008. – № 6. – С. 47–50.

35. Галоўка, С. Адысея Напалеона Орды / Сяргей Галоўка // Беларуская думка. – 2017. – № 3. – C. 66–73.

36. Гаравы, М. У Вільні выдадзены альбом беларускага мастака Напалеона Орды / М. Гаравы // Наша слова. – 2006. – 22 лістапада. – С. 4.

37. Гібок–Гібкоўскі, А. С. Напалеон Орда. Гісторыя, захаваная ў фарбах / А. С. Гібок–Гібкоўскі // Народная асвета. – 2010. – № 9. – C. 82–85.

38. Гибок–Гибковский, А. Шопен архитектурного пейзажа / А. Гибок–Гибковский // Советская Белоруссия. – 2008. – 3 октября. – С. 8–9.

39. Гурко, А. Наследие Наполеона Орды / А. Гурко // Веды. – 2007.– 29 студзеня. – С. 5.

40. Денорманди, Н. Тайны Наполеона Орды / Н. Денорманди // 7 дней. – 2009. – № 35. – С. 8–9.

41. Жылевіч, В. Невядомы Напалеон Орда : французскія дакументы да біяграфіі з архіва сям'і Дэнармандзі / Вольга Жылевіч // Роднае слова. – 2017. – № 2. – С. 75–77.

42. Ішчанка, С. Лісты Напалеона Орды : з Парыжа – у Варацэвічы / С. Ішчанка // Культура. – 2005. – 3 чэрвеня. – С. 3.

43. Казакевіч, Н. Палескі Фернан Магелан / Наталля Казакевіч // Заря. – 2019. – № 18. – 2 марта. – С. 15.

44. Карпук, І. Апошні перыяд жыцця Напалеона Орды / І. Карпук // Роднае слова. – 2003. – № 12. – С. 66–68.

45. Карпук, І. З Варацэвічаў у Парыж... : дзяцінства і юнацтва Напалеона Орды / І. Карпук // Роднае слова. – 2003. – № 4. – С. 95–97.

46. Кенько, Т. Остались только на рисунках… или как в Беларуси XXI столетия используется наследие Наполеона Орды / Т. Кенько // Бібліятэка прапануе. – 2006. – № 6. – С. 2–5.

47. Кіт, А. Кніга кніг пра Напалеона Орду : наша спадчына / А. Кіт // Заря. –2009. – 17 лістапада. – С. 6.

48. Котковец, А. Личность объединившая народы / Алла Котковец // Чырвоная звязда. – 2009. – 28 жніўня. – С. 2.

49. Котковец, А. Неизвестные страницы / Алла Котковец // Заря. – 2016. – 30 апреля. – № 49. – С. 8.

50. Крэйдзіч, А. “Я хачу, каб маё цела было перавезена ў Янаў…” / Анатоль Крэйдзіч // Янаўскі край. – 2017. – № 64. – 25 жніўня. – С. 7.

51. Крэйдзіч, А. …Але не Банапарт : да 210-годдзя з дня нараджэння Напалеона Орды / Анатоль Крэйдзіч // Заря. 2017. – 9 февраля. – С. 11–12.

52. Крэйдзіч, А. Наш Напалеон... / Анатоль Крэйдзіч // Заря. – 2016. – 25 августа. – С. 7.

53. Кузняцоў, С. Радзіма Напалеона / С. Кузняцоў // Звязда. – 2004. – 29 верасня. – С. 4.

54. Кухарчук, В. Сцяжынкамі Напалеона Орды / В. Кухарчук // Чырвоная звязда. – 2006. – 10 кастрычніка. – № 98. – С. 3.

55. Лакотка, А. I. Напалеон Орда: жыццё, творчасць, мастацкая спадчына / А. І. Лакотка // Беларускі гiстарычны часопіс. – 2007. – № 3. – C. 76–78.

56. Лахманенка, Л. Напалеонаўскі характар Напалеона Орды / Л. Лахманенка // Звязда. – 2005. – 15 чэрвеня. – С. 2.

57. Левандаускас, В. Иконографические особенности творчества Наполеона Орды / В. Левандаускас // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры. – 2004. – № 3. – С. 51–57.

58. Масляніцына, І. Вяртанне радзімы / І. Масляніцына // Народная газета. – 2017. – 18 жніўня. – С. 24.

59. Мытько, О. Наполеон Орда : о возрождении памяти об известном земляке рассказывает Дмитрий Козак / О. Мытько // 7 дней. – 2011. – 8 сентября. – С. 12.

60. Напалеон Орда // Новыя кнігі. – 2006. – № 11. – С. 20–22.

61. На памятных манетах – Напалеон Орда // Культура. – 2007. – 17–23 лютага. – С. 14.

62. Падаляк, Т. Напалеон Орда і яго вобраз Беларусі / Т. Падаляк // Звязда. – 2007. – 10 лютага. – С. 3.

63. Пуш, С. Наш славуты зямляк : жыццё і творчасць Напалеона Орды / С. Пуш // Роднае слова. – 2002. – № 2. – С. 92–95.

64. Свірко, І. Напалеон з Палесся / І. Свірко // Рэспубліка. – 2007. – 10 лютага. – С. 5.

65. Смаль, В. М. Палескі Напалеон : пуцявінамі Н. Орды / В. М. Смаль // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя філалагічных навук. – 2006. – № 2 (5). – С. 15–21.

66. Федотова, Ю. Наполеон Орда: долгая дорога домой // Беларускі час. – 2017. – № 45. – 10 лістапада. – С. 21.

67. Храмянкова, Л. Тут нарадзіўся Напалеон Орда…/ Л. Храмянкова // Роднае слова. – 2002. – № 3. – С. 96–98.

68. Чаропка, В. Творчы геній Напалеона Орды / Вітаўт Чаропка // Беларускі гiстарычны часопіс. – 2007. – № 2. – C. 48–55.

 

Изобразительный материал

69. Беларусь у малюнках Напалеона Орды: другая палова ХІХ стагоддзя / уклад. А. М. Кулагiн, У. А. Герасiмовiч ; уступ. арт. i подпiсы пад iл. А. М. Кулагiна. – Мінск : Ураджай , 2001. – 145 с. : іл.

70. 100 достопримечательностей Брестчины [Изоматериал] = 100 places to discover in the Brest region : [фотоальбом] / составители: Н. Васюк, О. Пономарев, В. Гапеев, Н. Синкевич, Ю. Рубашевский ; фото Н. Чеберкуса, А. Рыбачука ; перевод Ю. Огиевич, А. Седнев ; графическое оформление А. Гусик, А. Рыбачук ; корректор Ф. Рогальский. - 2-е издание. - Брест : РИА "Вечерний Брест", 2019. - 64 с.

71. Ковалив, В. В. Белорусские композиторы: портреты и биографии [Изоматериал] / В. В. Ковалив ; художник А. Ю. Принькова. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019 Ч. 1. - 1 обложка (27 отдельных л. : текст)

72. Напалеон Орда [Выяўленчы матэрыял] = Наполеон Орда = Napoleon Orda : [альбом / аўтар тэксту і складальнік Ю. У. Лісай ; пераклад на англійскую мову: А. В. Валасач ; пераклад на беларускую мову: А. М. Коршак]. – Мінск : Беларусь, 2017. – 78, [1] с.. – (Славутыя мастакі з Беларусі)

73. Орда, Н. Напалеон Орда [Выяўленчы матэрыял] = Napoleon Orda : з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / [мастак Напалеон Орда] ; мастак Д. Герасімовіч ; мастацкі рэдактар А. Званароў ; пераклад на англійскую мову Д. Людчык. – [Факсімільнае выд.]. – Мінск : Беларусь, 2006. – 1 вокладка (24 асобныя л. : тэкст)

74. Орда, Н. Шэдэўры беларускай архітэктуры ў малюнках Напалеона Орды [Выяўленчы матэрыял] : з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ; уступнае слова Людмілы Трэпет]. - Мінск : IКЦ "Рай", 1997. - 1 вокладка (12 асобных л.)

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

75. Вороцевичи: музей Наполеона Орды [Электронный ресурс] // vandrouka.by. – Режим доступа : http://vandrouka.by/2011/vorotsevichi-muzey-napoleona-ordyi/ . – Дата доступа : 06.07.2020.

76. Государственное учреждение культуры «Районный музейный комплекс Наполеона Орды». – Режим доступа : http://napoleon.museum.by/ . – Дата доступа : 06.07.2020.

77. Дорогами Наполеона Орды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://naz.by/articles/категория_2/dorogami_napoleona_ordy.html . – Дата доступа : 06.07.2020.

78. Козлов В. Л. Малоизвестные документы из жизни Наполеона Орды [Электронный ресурс] / В. Л. Козлов // Национальный исторический архив Беларуси. – Режим доступа : https://niab.by/stat/kozlov_orda/ . – Дата доступа : 06.07.2020.

79. Наполеон Орда [Электронный ресурс] // ГУК “Центральная районная библиотека им. Ф.И. Панферова”. – Режим доступа :https://www.janowlib.by/index.php/kraevedenie/znamenitye-lyudi/49-orda-n. – Дата доступа : 09.07.2020.

80. Наполеон Орда [Электронный ресурс] // Туристический Кобрин. – Режим доступа : https://ikobrin.ru/kobrin-orda.php . – Дата доступа : 06.07.2020.

81. Наполеон Орда [Электронный ресурс] // Делаем вместе. – Режим доступа : http://delaemvmeste.by/belorusskie-hudozhniki/napoleon-orda/ . – Дата доступа : 06.07.2020.

82. Наполеон Орда и его литографии Белоруссии // liveinternet. – Режим доступа : https://www.liveinternet.ru/users/natalya_lyutsko/post445675447/ . – Дата доступа : 06.07.2020.

83. Наполеон Орда: «Поліський Наполеон» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ADhFW1KZ9yM&feature=emb_logo.  – Дата доступа : 07.07.2020.

84. Напалеон Орда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ADhFW1KZ9yM&feature=emb_logo . – Дата доступа : 07.07.2020.

85. Наполеон Орда [Электронный ресурс] / Олег Лукашевич. - Режим доступа : https://yandex.by/video/preview/?filmId=10949644040407408385&path=wizard&text=наполеон+орда. – Дата доступа : 06.07.2020.

86. Наполеон Орда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://yandex.by/video/preview/?filmId=9138240314335264755&text=наполеон+орда&path=wizard&parent-reqid=1592299597506597-39544243793768366100303-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1592299774.1 . – Дата доступа : 06.07.2020.

87. Рисунки Наполеона Орды на Беларуси // “Глобус Беларуси”. – Режим доступа : https://fgb.by/viewtopic.php?t=2361 . – Дата доступа : 06.07.2020.